Помощ

Защо е необходима регистрацията?

Регистрацията е много опростена и напълно безплатна. Тя е задължителна, за да Ви улесни при бъдещо ползване на нашите услуги. Данните от регистрацията, които са строго конфиденциални, се използват единствено за осъществяване на законово регламентираните функции на агенцията и за нуждите на деловодната дейност.

Регистрацията Ви дава възможност да:
- виждате всички заявки/преписки, които сте направили;
- следите статуса на всяка Ваша преписка.

След като направите Вашата регистрация, попълнете данните от Вашия профил, които автоматично ще се заредят при подаването на Вашите сигнали и/или заявления.


Условия за ползване:

1. Използването на Портала за електронни административни услуги означава, че Вие сте съгласни и приемате условията за ползването му.
2. Ние си запазваме правото във всеки един момент да променяме тези условия и те стават валидни в момента на тяхното публикуване.
3. Ние си запазваме правото да променяме архитектурата на сайта, което включва преместване, изтриване и добавяне на нови елементи и/или функционалности.
4. Правата върху цялото съдържание на Портала са собственост на АДФИ. Копирането и/или използването на съдържанието на сайта за цели извън обичайната дейност на системата, освен в изрично посочените от нас случаи, се прилага Закона за авторското право и сродните му права - чл.93е, ал.3 във вр. с чл.94.
5. Вие сте съгласни да получавате електронни писма, свързани с Вашата регистрация и др.
6. Всеки потребител има право на достъп до своите заявки, но няма право да променя тяхното съдържание.
7. За всички въпроси, препоръки и сигнали за евентуални технически проблеми при използването на системата, моля, пишете на следния електронен адрес: [email protected], като попълните в поле "относно" (subject) текста "е-Услуги".